foto van het egidiuskwartet


home > programma's

PROGRAMMA'S

seizoen 2013 - 2014


_______________________________________________________________  

Het Egidius Kwartet blaast het stof van ons nationaal erfgoed

 
Periode: 2010 - 2015
Ruim 400 jaar lag in Leiden een schat verborgen van grote muzikale waarde. Vrijwel niemand kent het bestaan ervan, zelfs in Leiden niet. Het gaat om zes enorme koorboeken, samengesteld voor de zangers van het 16e-eeuwse Zeven Getijdencollege van de Pieterskerk. Ze vormen een zeldzaam testament en één van de grootste verzamelingen bij elkaar horende geestelijke muziek uit de 16e eeuw. Bovendien bevatten ze werk van verschillende muzikale grootmeesters.

Hoe kan het dat deze muzikale weelde zo lang ongehoord bleef?

Het EGIDIUS KWARTET nam het initiatief en brengt dit unieke stuk Nederlands erfgoed weer tot leven. Gedurende een periode van zes jaar wordt met een jaarlijks terugkerende concertserie, een cd-reeks en een website dit verborgen topstuk uit de Nederlandse archieven weer in ere hersteld
Uitvoerenden: Egidius Kwartet & College
Voor uitgebreide informatie: www.leidsekoorboeken.nl
   
_________________________________________________________________  


DE HYDRA

In de Griekse Mythologie was de Hydra een watermonster met veel hoofden. Voor elk hoofd dat afgehakt werd groeiden er weer  twee nieuwe  aan. De adem van het monster was giftig, zelfs haar voetsporen waren dodelijk. Het monster woonde in het Lerna meer, waarvan de mythe bestond dat er een doorgang in was naar de onderwereld, waarvan de Hydra de poortwachter was. De Hydra werd uiteindelijk gedood door Hercules als tweede van zijn twaalf werken.
   
Uitvoerenden: Egidius Kwartet
Voor uitgebreide informatie: Pdf (29 Kb)
De_Hydra_web
_________________________________________________________________


NOEL!


Wat moeten we nog zeggen over Christmas carols? Het is een bijna primitief soort, bijna bedwelmend genot om ze te zingen en te beluisteren. En moeten we nog weer eens gaan uitleggen dat wij ons specialiseren in renaissance muziek? Daar komt U toch in december niet voor? Wij ook niet. We zingen vandaag omdat het zo zalig is om kérstmuziek te zingen.  En dat is een curieus iets; je herkent muziek voor de kersttijd vrijwel onmiddellijk, er is iets in dat in andere muziek ontbreekt. Het heeft niet eens met belletjes of eindeloze gloria’s te maken. Er zit een bepaald soort innigheid ingebakken, zelfs als het kerstlied wat uitbundig is. Het maakt daarenboven ook nauwelijks verschil uit welke tijd het kerstlied is. Innigheid en warmte klinken schijnbaar door de grenzen van stijlen heen, en omdat te bewijzen zet het Egidius Kwartet onbekommerd de zeer Engelse 20ste eeuwer William Walton naast de 16e eeuwse Lage Lander Gheerkin de Hondt en de Americaanse dominee Burt naast priester Clemens non Papa.
De onvergetelijke Godfried Bomans heeft geprobeerd de kerstinnigheid te verklaren. Zijn beschouwingen vormen de rode draad in het eclectische programma.

Uitvoerenden: Egidius Kwartet
Voor uitgebreide informatie: Pdf (152 Kb)
_________________________________________________________________


INCONSTANTIA


Het mooie woordje ‘inconstantia’ kan worden vertaald als ‘grilligheid’ . En grillig is het, wat we doen. Een moderne hobo die lustig polyfonie meespeelt. Van tekst beroofde superiuspartijen in madrigalen en chansons, repertoire dat nu juist aan de tekst haar bestaansreden dankt, met als kranzinnig hoogte- of dieptepunt, net hoe u het wilt zien, de beroemde Nimfenklacht van Monteverdi. Wie bedenkt dat? Ere wie ere toekomt: Bart Schneemann!
Hij vroeg ons of we niet eens iets samen konden doen. We bedachten een tamelijk eenvoudige, zelfs ´streng´ te noemen vorm. De gedachte daarachter is dat op die manier de bizarre grilligheid van deze combinatie het sterkste opvalt. Het Egidius Kwartet zingt elke keer vierstemmig ´a cappella´, daarna komt Bart er bij in een stuk van de zelfde componist of in een stuk dat op de een of andere manier verwant is met het daar net voor uitgevoerde. Componisten: Daan Manneke, Josquin des Prez, Gheerkin de Hondt, Gallus Carniolus, Clement Janequin, Cornelius Canis, Cipriano de Rore, Jan Pz Sweelinck, Claudio Monteverdi, Bart Visman.

Uitvoerenden:

Egidius Kwartet & Bart Schneemann - hobo

Voor uitgebreide informatie: Pdf

 

Doorlopende programma's

De Reis van de Drie Koningen  
Moderne Engelse & Amerikaanse carols, oude Nederlandse liedekens & polyfonie rond The Journey of the Magi van T.S.Eliot in de vertaling van Peter Verstegen
Periode: december - januari
De drie koningen (wijzen) uit het Oosten brachten goud, wierook en mirre mee voor het kerstkind.
In onze buidel zitten carols en polyfone liedjes. Het is muziek die je vrijwel onmiddellijk herkent als passend voor deze tijd, er is namelijk iets in dat in andere muziek ontbreekt. Innigheid en warmte klinken schijnbaar door de grenzen van stijlen heen: het Egidius Kwartet zet onbekommerd de Engelse 20ste eeuwer William Walton naast de 16e eeuwse Lage Lander Gheerkin de Hondt en de Americaanse dominee Burt naast priester Clemens non Papa.
Het gedicht " The journey of the Magi" van T.S. Eliot in de vertaling van Peter Verstegen loopt als een rode draad door het programma heen.
 
Uitvoerenden: Egidius Kwartet
Uitgebreide informatie pdf (274 Kb)
   

_________________________________________________________________
De Lof van het Vrouwelijk Schoon
  Eva, geschilderd door Lucas Cranach, wordt ontbloot en bezongen door het Egidius Kwartet

 Er is in de zestiende eeuw vrijwel geen onderdeel van het vrouwelijk lichaam te vinden waar geen lied op gemaakt is. Topcomponisten als Lassus, Janequin, Sweelinck én hun minder bekende collega’s hebben op plastische of poëtische teksten de lof van bruine ogen, gouden haren, rode monden en lange halzen bezongen. De hedendaagse Vlaamse dichter Luuk Gruwez heeft er nieuwe epigrammen bij geschreven, die door de jonge Nederlandse schrijfster Renske de Greef gelezen worden. Het geheel wordt voorafgegaan door een voorprogramma over de Schoonheid in het algemeen en netjes besloten met een moraal: Goudimel’s chanson over de verhouding tussen Lichaam en Ziel.
Uitvoerenden: Egidius Kwartet
Uitgebreide informatie pdf (152 Kb)
_______________________________________________________________